18.7 C
Otočac
Subota, 19 rujna, 2020

1.800 KN MJESEČNO NP Plitvice stipendirat će 16 učenika, rok prijave 15.11.

objavljuje

JAVNI POZIV

 za „Stipendiranje učenika u ugostiteljskim zanimanjima Srednje škole Plitvička jezera“

 

 

 1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela stipendija Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ (dalje u tekstu: Ustanova) učenicima Srednje škole Plitvička jezera (dalje u tekstu: Srednja škola).

Javni poziv se objavljuje na službenim web stranicama Ustanove (www.np-plitvicka-jezera.hr). Prijave se zaprimaju od dana objave ovog Javnog poziva do 15. studenog 2019. godine.

 

2. CILJ JAVNOG POZIVA

Povezivanje obrazovanja s turizmom kroz stipendiranje učenika, što rad u turizmu čini inovativnim i dugoročno održivim.

Promicanje, vrednovanje i osobni i profesionalni razvoj mladih koji se školuju za turističko – ugostiteljska zanimanja. 

 

3. IZNOS SREDSTAVA

Stipendije se dodjeljuju za razdoblje od rujna do lipnja – tijekom trajanja nastavne godine. Iznos stipendije je 1.800,00 kuna mjesečno po učeniku.

 

4. KORISNICI KOJIMA JE JAVNI POZIV NAMIJENJEN

Ovaj Javni poziv namijenjen je učenicima prvog razredaSrednje škole koji se obrazuju u ugostiteljskim zanimanjima i to za zanimanja: kuhar, konobar i hotelijersko – turistički tehničar.

Predviđeno je dodjeljivanje stipendije za sljedeće učenike:

SMJER BROJ UČENIKA PRVOG RAZREDA KOJIMA ĆE SE DODIJELJIVATI STIPENDIJA
Konobar 5
Kuhar 6
Hotelijersko-turistički tehničar 5
SVEUKUPNO 16

 

5. NAMJENA

Sufinanciranje troškova školovanja učenicima.

 

6. IZNOS I NAČIN ISPLATE

Iznos sredstava koji će se dodjeljivati je 1.800,00 kuna po učeniku mjesečno tijekom nastavne godine od rujna do lipnja.

Stipendije se isplaćuju korisnicima jednom mjesečno, za prethodni mjesec.

Učenici koji na temelju rezultata ovog Javnog poziva ostvare pravo na korištenje stipendije, navedena sredstva će im biti dodjeljivanja do kraja srednjoškolskog obrazovanja uz uvjet redovnog upisivanja nastavnog programa bez ponavljanja razreda.

 

7. OBVEZE KORISNIKA

Po završetku školovanja korisnici stipendija koji su  stekli zanimanje zbog kojeg im je odobrena stipendija, dužni su prihvatiti zaposlenje na radnom mjestu u struci za koju im je stipendija odobrena u Ustanovi, najmanje u trajanju koliko je trajalo njegovo stipendiranje.

 

8. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE ZA DODJELU STIPENDIJA

 Prijava za dodjelu stipendija podnosi se putem Prijavnog obrasca koji se nalazi u privitku ovog Javnog poziva. Uz ispunjeni Prijavni obrazac prilaže se i propisana dokumentacija.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi (u prizemlju Znanstveno – stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom u vremenu od 7,00 do 15,00 sati) ili šalje na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Plitvička jezera“, Znanstveno – stručni centar dr. Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, sa naznakom: „Za Javni poziv – Stipendiranje učenika 2019/2020“

Prijave je moguće podnijeti do zaključno 15. studenog 2019. godine.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“(www.np-plitvicka-jezera.hr) i osobno telefonskim putem.