Cappelli uvodi nacionalne ispite za turističke vodiče, jednaka prava za domaće i strane vodiče

S ciljem dodatnog pojednostavljivanja i izjednačavanja uvjeta za pružanje usluga u turizmu, Ministarstvo turizma pripremilo je Nacrt prijedloga Zakona o pružanju usluga u turizmu koji je danas stavljen na javnu raspravu, javljaju iz Ministarstva

Ujedno se predlaže uvođenje promjena u koncept stručnog ispita. Naime, stručni ispit trenutno se polaže po županijama, a sastoji se od općeg i posebnog dijela. Ovim izmjenama predlaže se polaganje općeg dijela za cijelo područje RH i posebnog dijela za zaštićene cjeline (lokalitete) po županijama, što će domaćim vodičima pružiti mnogo šire mogućnosti poslovanja. Istodobno, turistički vodiči iz drugih zemalja članica EU i Švicarske konfederacije moći će pružati usluge turističkog vodiča na području RH, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima).

Time se izjednačuje položaj navedenih turističkih vodiča s hrvatskim turističkim vodičima koji imaju položen samo opći dio stručnog ispita. Usto će se u suradnji s Ministarstvom kulture izraditi popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) koji bi bio uži od sada važećeg popisa turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama, a koji ne bi uključivao javne površine, gradske trgove, šume, parkove i slično. Trenutno, zaštićene turističke cjeline su Pravilnikom o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) propisane vrlo široko, što djeluje ograničavajući na mogućnost pružanja usluga za one vodiče koji imaju položen samo opći dio ispita, pojašnjavaju u Ministarstvu.

Kad su u pitanju turističke agencije, predlažu obavezu samo jednog zaposlenog voditelja poslova za sve prostore u kojima posluje, a ne po svakoj poslovnici kao što je trenutno. Također, novim prijedlogom dodatno se i detaljnije propisuju oblici turističke ponude koji su do sada bili nedostatno regulirani ili uopće nisu bili regulirani zakonom, i to u zdravstvenom, kongresnom, nautičkom turizmu, na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car) i usluge turističkog ronjenja.

Izmjene se odnose i na smanjenje prekršajnih kazni, odnosno propisivanje mogućnosti da pružatelji usluga bez kažnjavanja otklone nepravilnosti i nedostatke utvrđene u inspekcijskom nadzoru, ali i na smanjivanje administrativnih prepreka u poslovanju.

(P.D.)