Srijeda, 24 srpnja, 2024

Dodijeljene Dekanove nagrade studentima Veleučilišta “Nikola Tesla”!

Danas su na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću dodijeljene Dekanove nagrade za postignut uspjeh u akademskoj 2018/2019 godini i to onim studentima koji nisu ponavljali niti jednu godinu studija te koji su uspješno položili sve ispite i imaju najbolji prosjek ocjena u toj godini studija a koji mora biti veći od 4,00.

Kako je naglasila Dekanica koja je nagrađenima i uručila nagrade, ovogodišnji dobitnici imaju prosjek veći od 4,8 od čega najbolji prosjek ima Ivana Pezelj (5,00) inače prošlogodišnja dobitnica Nagrade Grada Gospića za postignut uspjeh. Dekanovu nagradu su dobili: Krešo Vuković i Gabriella- Isabell Matera sa Upravnog studija, Helga Bendiš-Žmirić, Ivana Pezelj i Ana Šimunić sa studija Ekonomike poduzetništva te Mario Ćaćić i Adam Matak sa studija Cestovnog prometa.

Ono što veseli je da svi ovi mladi ljudi već nastavljaju svoj studij odnosno i dalje se obrazuju, pa tako dio njih nastavlja studirati logistiku, ekonomiju i upravljanje okolišem te pravo i ekonomiju.

( Velegs)