15 C
Otočac
Petak, 3 prosinca, 2021

ELEKTRONIČKA SJEDNICA GV Grad Otočac u srijedu donosi proračun za 2022. godinu?

Za slijedeću srijedu, 1.12.2021. godine predsjednik Gradskog vijeća Grada Otočca Tino Ostović sazvao je 3. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati elektroničkim putem za koju je predložen slijedeći:

D n e v n i   r e d  

 1. Aktualni sat, 
 2. Primanje na znanje Izvješća Mandatne komisije o mirovanju mandata te o zamjeniku vijećnika koji počinje obnašati vijećničku dužnost,
 3. Primanje na znanje Izvješća Mandatne komisije o provedenim dopunskim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Otočca i o imenima vijećnika koji počinju obnašati vijećničku dužnost,
 4. Prihvaćanje Skraćenog zapisnika  sa 2. sjednice Gradskog vijeća Grada Otočca,
 5. Razmatranje i donošenje Polugodišnjeg obračuna Proračuna Grada Otočca za 2021. g.
 6. Razmatranje i donošenje I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Otočca za 2021. godinu,
 7. Prijedlog Statuta Grada Otočca,
 8. Prijedlog Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Otočca,
 9. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Otočca,
 10. Prijedlog odluke o gradskim porezima Grada Otočca,
 11. Prijedlog odluke o  financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za razdoblje od 18. 6. do 31. 12. 2021. g.
 12. Prijedlog odluke o pristupanju Grada Otočca Udruzi gradova,
 13. Prijedlog odluke o suosnivanju lokalne akcijske grupe u ribarstvu,
 14. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gackog pučkog otvorenog učilišta Otočac, 
 15. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove „Narodna knjižnica Otočac“,
 16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Ciciban“ Otočac, 
 17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Centra za pomoć u kući Otočac,
 18. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Centra za pomoć u kući Otočac,
 19. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo,
 20. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na opće uvjete isporuke uslužne komunalne djelatnosti  ukopa pokojnika,
 21. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Gradskog savjeta mladih Grada Otočca za 2022. godinu,
 22. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika Grada Otočca,
 23. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Otočca za 2021. godinu,
 24. Prijedlog procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara Grada Otočca,
 25.  Prijedlog plana djelovanja Grada Otočca u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

( AP/GO)