Grad Otočac raspisao natječaj za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Foto:lika-online.com

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Otočca ( „Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 4/05-pročišćeni tekst), Odbor za dodjelu javnih priznanja raspisuje

P O Z I V N I    N A T J E Č A J

za prikupljanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Grada Otočca

  

        Predmet Natječaja je prikupljanje prijedloga radi dodjele javnih priznanja Grada Otočca.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Grada Otočca mogu podnijeti:

–         članovi Gradskog vijeća Grada Otočca,

–         članovi radnih tijela Gradskog vijeća,

–         Gradonačelnik,

–         mjesni odbori,

–         javne ustanove,

–         udruge gospodarstvenika i obrtnika,

–         udruge građana,

–         trgovačka društva,

–         političke stranke,

–         vjerske zajednice i

–         druge pravne osobe.

Javna priznanja mogu se dodjeljivati:

–         građanima Grada Otočca i drugim osobama,

–         udrugama građana,

–         drugim lokalnim zajednicama,

–         ustanovama,

–         trgovačkim društvima,

–         vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama,

–         državljanima drugih zemalja,

–         prijateljskim gradovima,

–        međunarodnim organizacijama drugih država ili njihovih tijela, ustanovama te udrugama, a za istaknute uspjehe u radu i djelovanju kojima osobito pridonose razvoju i boljitku Grada Otočca ili pojedinih njegovih djelatnosti.

Javna priznanja Grada Otočca su:

–        Povelja počasnog građanina Grada Otočca,

–         Nagrada Grada Otočca,

–         Plaketa Grada Otočca,

–         Medalja Grada Otočca.

Prijedlog mora biti pisano obrazložen i sadržavati potrebnu dokumentaciju a upućuje se na adresu: Grad Otočac, Gradsko vijeće, Odbor za dodjelu javnih priznanja, Ulica kralja Zvonimira 10, 53 220 Otočac, najkasnije do 15. studenog 2018. godine.

Predsjednik

Stjepan Kostelac, dr. vet. med.