JAVNI POZIV OPĆINE BRINJE Predložite programe za opće dobro u području sporta

Općina Brinje raspisala je javni poziv za manifestacije civilnog društva od interesa za opće dobro u području sporta. Sve detalje potražite na web stranicama Općine i linkovima niže.

• Javni poziv za predlaganje programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva od interesa za opće dobro na području Općine Brinje za 2018. godinu

( OB)