13.9 C
Otočac
Petak, 22 siječnja, 2021

LAGUR/Flag Tramuntana usvojio drugu izmjenu 5.FLAG natječaja za mjeru 1.B.1

Dana 11.01.2021. godine LAGUR Tramuntana (u daljnjem tekstu FLAG) usvojio je drugu izmjenu 5. FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu LRSR) za Mjeru 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate”.

Predmetna izmjena  odnosi se na tekst FLAG Natječaja koji se mijenja u točki 11. „Iznos, udio i intenzitet javne potpore“ :

  • u stavku 1. na način da se mijenja ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru Mjere 1.B.1. koji sada iznosi 620.000,00 € te ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za sufinanciranje operacija u okviru objavljenog FLAG natječaja za Mjeru 1.B.1. koji sada iznosi 620.000,00 €; te
  • u stavku 2. na način da se mijenjaju udjeli sredstava javne potpore koji se osiguravaju iz proračuna Europske unije i državnog proračuna te sada Europska unija sudjeluje s 85% u iznosu od 000,00 € i Republika Hrvatska s 15% u iznosu od 93.000,00 € u protuvrijednosti u HRK
  • Ispravna verzija dokumenta ima oznaku „verzija: 1.2.“.

Ostali dijelovi FLAG natječaja s pripadajućim prilozima i obrascima za provedbu mjere 1.B.1. “Radionice za ribarska plovila, opremu i alate” ostaju nepromijenjeni.

Izmijenjena natječajna dokumentacija dostupna je ovdje.  

Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. – 2020. dostupna je ovdje.