Legende Japoda i virtuoz na harmonici očekuju vas za Dan žena na Plitvicama!

Dinko Mujanović

Drage naše, širom svijeta 08. ožujka obilježava se Međunarodni dan žena. Dan žena ustanovljen je na Drugoj međunarodnoj konferenciji žena socijalista, 8. ožujka 1910. godine u Kopenhagenu, na inicijativu Njemice Clare Zetkin, tadašnje predvodnice ženskog radničkog pokreta.

Taj praznik obilježava se u znak sjećanja na demonstracije američkih radnica u Chicagu 1909. godine i njujorški pohod više od 15.000 žena koje su tražile kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Prvi put je obilježen 1911. godine u Austriji, Njemačkoj, Švicarskoj i Danskoj, a tog dana je u tim zemljama više od milijun žena i muškaraca prisustvovalo skupovima na kojima je zahtijevano da žene glasaju na izborima, da im se omogući zauzimanje javnih položaja, da imaju pravo na rad i stručno obrazovanje.

Pozivamo vas da nam se pridružite i da zajedno proslavimo vaš dan! Za odličnu atmosferu tijekom večere za Dan žena zaduženi su glazbeni sastav Legende Japoda i Dinko Mujanović, istaknuti bosanskohercegovački virtouz na harmonici, uz koje, u kombinaciji s izvrsnom ponudom, odličan doživljaj i zabava ne mogu izostati.

ponude pogledajte na : https://np-plitvicka-jezera.hr/dan-zena-u-nacionalnom-parku-plitvicka-jezera-2/?fbclid=IwAR1yJ6KpjJeyrV0KN06P2Y9aiS0jrYe0gCBChlhsCPvsf4yHoz1DLcFe31I