LIČKI VODIČI ODLUČILI STATI NA KRAJ LAŽNJACIMA Ako vas na izlet vodi osoba bez ovakve iskaznice, prijavite ju!

U europskoj godini kulturne baštine, potaknuti  praksom u brojnim zemljama članicama EU, u kojima su  Ministarstva  kulture, regionalne i lokalne upravne jedinice u brojnim institucijama postavili dopise kako bi zaštitili kulturnu baštinu i prezentaciju iste, poglavito područja koja su određena kao  zaštićeni lokaliteti (koja mogu prezentirati isključivo osobe koje su se posebno educirale za interpretaciju kulturne baštine povijesnih gradova – zaštićenih lokaliteta) iz udruge turističkih vodiča Like upozoravaju na nezakonitu i nelojalnu konkurenciju koju i vi možete prepoznati i prijaviti jer ista ne samo da loše utječe na znanje koje ste dužni dobiti kao i na prezentaciju samog lokaliteta, uzima nepripadajuću zaradu i otima istu osobama koje imaju traženu licencu.

Način kako će se predstaviti naša kulturna,  sakralna, materijalna i nematerijalna  baština smatramo iznimno bitnim za naš nacionalni identitet jer su upravo povijesni gradovi,  kulturna , sakralna , materijalna i nematerijalna kulturna baština  utkani u samu srž našeg nacionalnog identiteta.

Prema članku 69. i članku 70. Zakona o pružanju turističkih usluga u Republici Hrvatskoj nezakonito je koristiti nelicencirani vodič za zaštićena mjesta (lokaliteti)

Prema članku 112., fizičkoj osobi kaznit će se novčana kazna u iznosu od 1.200,00 kuna ako: prilikom pružanja usluga turističkog vodiča takva osoba ne nosi identifikacijsku karticu turističkog vodiča na vidljivom mjestu.
U prilog Članku 111. Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 8.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba ako: 1. kao državljanin druge države članice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj Konfederaciji, takva osoba privremeno i povremeno osigurava usluge turističkog vodiča na području Republike Hrvatske, suprotno posebnim propisima kojima se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za pružanje usluga turističkog vodiča (članak 69. stavak 4.),
2. kao državljanin druge države članice Sporazuma na Europskom gospodarskom prostoru ili Švicarskoj Konfederaciji takva osoba privremeno i povremeno pruža usluge turističkog vodiča na ili u zaštićenim mjestima (lokalitetima) bez prethodno položenog posebnog dijela certifikacijskog ispita za zaštićena mjesta (lokaliteti), kako je propisano ovim Zakonom 70, stavak 3)
(Udruga turističkih vodiča Like/foto:ilustracija/Bišćanova.net)