Ministarstvo turizma osiguralo sredstva za razvoj ciklo turizma u Ličko-senjskoj županiji

Ličko-senjska Županija sklopila je  18. svibnja 2017. godine sa Ministarstvom turizma Ugovor o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja ciklo turizma na kontinentu u 2017. godini, temeljem kojeg su odobrena sredstva potpore Ministarstva turizma u iznosu od 3550.000,00 kn za razvoj cikloturizma na području Ličko-senjske županije.
Cilj projekta je unaprjeđenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda na području Ličko-senjske Županije.
Kako bi se omogućio kvalitetan, planski i dugoročno održiv razvoj ciklo turizma na području Ličko-senjske županije, važno je okupiti, umrežiti i uključiti sve relevantne dionike odnosno interesne skupine i subjekte vezano za navedeni Projekt, radi prikupljanja informacija, utvrđivanja prednosti i nedostataka, prilika i prijetnji za razvoj cikloturizma.
Stoga je danas je u Gospiću održan operativni sastanak, vezano za projektnu aktivnost izrade Operativnog plana razvoja ciklo turizma u Županiji kojeg priprema Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA. Sastanku su prisustvovali predstavnici Županije, gradova i općina, turističkih zajednica, HGK Otočac, Hrvatskih šuma, ŽUC-a, Hrvatskih cesta.

(LIRA)