NA KRAJU TUNELA Sve boje Sjevernog Velebita!

Pred jesen, Velebit vrvi bojama a upravo je jednu takvu kolorističnu sliku na Sjevenom Velebitu snimio zadarski fotograf Aleksandar Gospić.

(Foto:A.G.)