Utorak, 21 svibnja, 2024

Na Veleučilištu “Nikola Tesla” predstavljen znanstveni projekt “Profesionalni identitet i integritet budućih policijskih službenika i njihova socijalizacija u organizacijsku i profesionalnu kulturu”

Danas je na Veleučilištu “Nikola Tesla” održano predstavljanje znanstvenog projekta u kojem zajednički sudjeluju Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću i Visoka policijska škola – Policijska akademija u Zagrebu pod nazivom “Profesionalni identitet i integritet budućih policijskih službenika/ca i njihova socijalizacija u organizacijsku i profesionalnu kulturu“.

Uvodno se prisutnima obratila dekanica Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću dr.sc. Vlatka Ružić, skup su pozdravili župan Ličko-senjske županije Ernest Petry, ispred Ministarstva pravosuđa i uprave državni tajnik g. Sanjin Rukavina, ravnatelj SAFU-a g. Tomislav Petric i dekan Visoke policijske škole dr.sc. Krunoslav Borovec, a među uzvanicima koji su pratili predstavljanje projekta bili su i izaslanik biskupa Gospićko senjske biskupije mons Zdenka Križića, kancelar i tajnik biskupovog ureda prečasni Mišel Grgurić, izaslanica gradonačelnika Grada Gospića g. Karla Starčevića gđa Martina Nikšić Bronzović te zamjenica župana Ličko-senjske županije gđa Jasna Orešković Brkljačić.

Projekt su kao dio projektnog tima predstavili prof. dr.sc. Irena Cajner Mraović, doc.dr.sc. Stjepan Gluščić i doc. dr. sc. Mirjana Kondor Langer a nakon predstavljanja znanstvenog projekta održan je panel na istu temu na kojem su sudjelovali dr.sc. Krunoslav Borovec – dekan Visoke policijske škole, prof.dr.sc. Petar Veić – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Zoran Zdunić – načelnik Policijske uprave ličko-senjske i dr.sc. Branislav Šutić, prof.v.šk. – Veleučilište “Nikola Tesla” u Gospiću.

Na panelu se između ostalog razgovaralo o tome u kojem smjeru treba promatrati razvoj policijskog obrazovanja i koliko istraživanja u ovom području mogu pridonijeti razvoju policijskog obrazovanja, idu li demografski trendovi na ruku kad je u pitanju privlačenje novih kandidata za policiju, što mlade danas najviše privlači kad je u pitanju policijski poziv, jesu li ograničenja za rad u policiji previše rigorozna, posebno kada je u pitanju dob i neka fizička obilježja i druga zanimljiva pitanja.

(A.P.)