Nada Rogić i Viktorija Dujmović iz UTI Svjetlost na okruglom stolu o zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Nada Rogić i Viktorija Dujmović, predsjednica i tajnca Udruge Svjetlost sudjelovale su jučer 20. svibnja 2019. godine u Gospiću na okruglom stolu o zapošljavanju osoba s invaliditetom u ruralnim područjima.

Okrugli stol organiziran je na poticaj Karla Pavleića i Udruge Pčelica a u suradnji s Udrugom Zamisli i Centorm Up2Date.

Izlaganja su imali predstavnici Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom.

Cilj okruglog stola bio je iznjedriti prijedloge za poboljšanje sustava poticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom u ruralnim područjima. Tijekom izlaganja predstavljena je cjelokupna zakonska osnova, međunarodni dokumenti i  prvilnici  i niz poticajnih mjere za zapošljanje, a  koji imaju za cilj integraciju osoba s invaliditetom u zajednicu.

Prema Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) poslodavci koji zapošljavaju više od 20 radnika, moraju imati zaposlenu jednu osobu s invaliditetom. U suprotnom plaćaju penale od oko 900,00 kn mjesečno za svaku osobu s invaliditetom koju nisu zaposlili, a trebali su.

Usprkos toj činjenici, brojni poslodavci će radije platiti kaznu, nego zaposliti osobu s invaliditetom. Čak i ako stavimo na stranu nerazumljivu ljudsku i društvenu neosjetljivost prema problemima naših sugrađana s invaliditetom i poteškoćama s kojima se susreću prilikom integracije na tržište rada, i jednostavna financijska računica pokazuje da je to pogrešan pristup.

Na žalost, mnogi poduzetnici nisu informirani da za zapošljavanje osoba s invaliditetom mogu koristiti različite poticaje te pokriti cjelokupni trošak plaće takvog/e radnika/ice.

Osim više-manje poznatih mjera  HZZ-a postoje i subvencije za zapošljavanje osoba s invaliditetom od Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (ZOSI) www.zosi.hr .Kako bi mogli koristiti subvencije Zavoda radnik/ica s invaliditetom mora biti upisana u Očevidnik osoba s invaliditetom. To se obavlja prilikom prijave radnika/ice u sustav mirovinskog osiguranja. a očevidnik je reguliran Pravilnikom o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom

Okrugli stol je iznjedrio niz novih informacija, koje su do sada bile malo ili nikako predstavljene, a sve se to reflektira na vrlo oskudan i neintegriran način života osoba s invaliditetom u Otočcu a vjerujem i u cijeloj županiji. Nažalost, većina inicijativa stihijski kreće od strane udruga jer ne postoji organizirani oblik praćenja potreba zapošljavanja osoba s invaliditetom od strane tijela jedinica lokalne uprave, a često se zbog nepoznavanja mjera i danih mogućnosti osobe s invaliditetom zanemaruje, uskraćuju im se temeljna prava, te ih se ostavlja na milost i nemilost obiteljima a kasnije institucijama.

Udruga Svjetlost će uskoro održati okrugli stol na istu i slične teme, a ovim putem svakako savjetujemo i pozivamo poslodavce i tijela javne vlasti sa područja Grada Otočca da svakako razmisle o ovim opcijama,a iz osobnog iskustva mogu reći da osobe s invaliditetom daju 100% volje i energije u svoj rad.

U Otočcu, 21.5.2019. godine

Predsjednica Udruge

Nada Rogić