NEUMORNI! Mario Vuković i Luka Kolić iz AK Plitvice u jednom danu na dvije biciklijade: u Brinju i Otočcu!

Nakon 16 km brze trail utrke u Brinju na Brinje trail dvojica naših sokolova su otišli do Otočca na 13.Barkanovu biciklijadu i novih 44 km u organizaciji BK Barkan Otočac!

Mario Vuković i Luka Kolić

( AK Plitvice)