15 C
Otočac
Ponedjeljak, 16 svibnja, 2022

NP Plitvice na licitaciji prodaje rashodovana vozila

Na temelju Odluke ravnatelja Javne ustanove „Nacionalni park Plitvička jezera“ o imenovanju Povjerenstva za provedbu usmenog nadmetanja (licitacije) za prodaju rashodovane dugotrajne imovine – vozila (dalje u tekstu: Povjerenstvo) od 17. siječnja 2022. (ur. Broj: 2125/84-04-01/2-22-4). Povjerenstvo za provedbu postupka u sastavu Ivan Marić (predsjednik), Ivana Šindija (član) i Ivana Krizmanić (član), objavljuje

O G L A S ZA PRODAJU RASHODOVANE DUGOTRAJNE IMOVINE

Oglašava se prodaja rashodovane dugotrajne imovine – vozila,  putem usmenog javnog nadmetanja. Javno nadmetanje održati će se 10. veljače 2022. godine (četvrtak) u hotelu „Jezero“ (kongresna dvorana)  s početkom u 11:00 sati.

UVJETI PRODAJE

 • Licitaciju provodi Povjerenstvo za prodaju uz vođenje zapisnika.
 • Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe koje 1 dan prije početka licitacije uplate jamčevinu u 10% iznosu od početne cijene predmeta koji licitiraju za vrijednosti od 2.000,00 kn. i više na (žiro – račun) IBAN  HR 922340001100146480, Poziv na broj  HR00 0612 – REDNI BROJ PREDMETA s naznakom jamčevina za predmet pod rednim brojem…  (  ne priznajemo uplate jamčevine ukoliko nije uplaćeno zasebno po predmetu licitacije )
 • POČETNE CIJENE U KUNAMA bez PDV-a su iskazane u Prilogu br. 1.
 • Usmeno se licitira na taj način da natjecatelj može licitirati iznad početne cijene za novčani iznos od 1000,00 kn po PREDMETU NADMETANJA sve dok se ne dođe do najvećeg ponuđenog iznosa.
 • Kupcem će se smatrati osoba koja ponudi najvišu cijenu na usmenom nadmetanju
 • Predmeti se prodaju po sistemu „viđeno – kupljeno“ i prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za nedostatke i kvalitetu predmeta prodaje.
 • Predmeti prodaje mogu se pogledati 26. siječnja 2022.god. do 04.veljače 2022.god, u mjestu Mukinje (zgrade tehnike – garaže) od 10:00 do 14:00 sati.
 • Isporuka: po predočenju i primitku uplate licitirane cijene na žiro – račun (ne duže od tri (3) dana).
 • Ukoliko uspješni ponuditelj u propisnom roku ne uplati i preuzme licitirani predmet, ponuditelj gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine. U tom slučaju Povjerenstvo će u pisanoj formi obavijestiti ponuditelja koji je u nadmetanju dao po visini drugu najvišu ponudu da u roku od  osam (8) dana izvrši uplatu i preuzme predmet.
 • Kupac snosi sve troškove i izvatke vezane uz prijenos vlasništva prava i provedbu ugovora o kupoprodaji koji se ovjerava kod javnog bilježnika. U koliko se na predmetu kupnje nalazi logo Ustanove, kupac je dužan u roku od osam dana od dana preuzimanja isti ukloniti o svom trošku te dostaviti Ustanovi dokaz o uklanjanju (fotografija vozila).
 • Ovaj Oglas objaviti će se na oglasnim pločama Ustanove i službenoj web stranici Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Sve informacije o predmetnom nadmetanju zainteresirani mogu dobiti radnim danom u periodu od 07:00 do 15:00h na  mob. 099/ 2767304  Ivan Marić

Prilikom provedbe javnog usmenog nadmetanja organizator će osigurati provođenje svih epidemioloških mjera i preporuka Stožera civilne zaštite te se pozivaju sudionici na poštivanje istih (obvezno nošenje zaštitne maske te valjane COVID potvrde).

Organizator zadržava pravo, u slučaju više sile i nepovoljne epidemiološke situacije, odgoditi održavanje usmenog nadmetanja, a o čemu će pravodobno biti istaknuta obavijest na web stranici Ustanove.

REDNI BROJ NAZIV  / VRSTA VOZILA      MARKA I TIP VOZILAPRETHODNI REG.BROJGODINA PROIZVODNJEREFERENCAINVENTURNI BROJBROJ ŠASIJEPočetna cijena bez PDV-a
1.Osobni automobilOpel Astra 1,7 Cdti – GGS 004 NP 200610220523413W0L0TGF486G0072293.000,00 kn
2.Osobni automobilPeugeot 308 1,6HdiGS 011 NP200910592520408VF34C9HZH9S03325410.000,00 kn
3.Osobni automobilPeugeot Partner 1,6 HdiGS 019 NP200910592119397VF37J9HXC9J0526067.000,00 kn
4.Osobni automobilOpel Astra 1,7 Cdti – G GS 020 NP200610220921334W0L0TGF486G0654653.000,00 kn
5.Osobni automobil – teretni Opel ComboGS 061 NP 200510354320988W0L0XCF25530443132.000,00 kn
6.Osobni automobilPeugeot 308 1,6HdiGS 096 NP 200910593119873VF34C9HZH9S03325210.000,00 kn
7.Kombi transportni zatvoreniPeugeot BoxerGS 077 NP 200910593020811VF3YDMFC1163317415.000,00 kn
8.Osobni automobilOpel Astra 1,7 Cdti – G GS 025 NP200610221020048W0L0TGF486G0668993.000,00 kn
9.Radno vozilo Kloecnkner-h-deutzGS-005-NP197597892 490001272012.000,00 kn