15 C
Otočac
Utorak, 28 rujna, 2021

NP Plitvice primjer su dobrog upravljanja zaštićenim područjem

Zaštita prirode glavna je zadaća Nacionalnog parka Plitvička jezera i duboko je ugrađena u svaki plan upravljanja. Nacionalni park Plitvička jezera je svjetska baština UNESCO-a, mjesto doživljaja i učenja o jedinstvenoj univerzalnoj i drugim prirodnim i kulturnim vrijednostima. Primjer je dobrog upravljanja zaštićenim područjem u suradnji s lokalnom zajednicom u koje je očuvana priroda temelj održivog razvoja. U cijelom Parku očuvana je raznolikost šumskih zajednica u stabilnom prirodnom stanju, sa zastupljenim stabilnim populacijama karakterističnih vrsta.Osiguran je povoljan vodeni režim i uspostavljeno je aktivno korištenje i održavanje, što Parku omogućuje očuvanje travnjaka, cretova (močvarnih biljnih zajednica u kojima najvažniju ulogu imaju mahovine), a i tu su stabilne populacije karakterističnih vrsta. Očuvane su i raznolikosti krških geomorfoloških oblika i nalazišta fosilne flore i faune te su osigurani povoljni uvjeti u nadzemnim i podzemnim staništima koji omogućavaju održavanje stabilnih populacija špiljske faune.

(A.P.)