Obavijest mještanima Svetog Jurja o terminima podizanja kompostera i posuda za komunalni otpad

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom GKD Senj d.o.o. započeo je podjelu besplatnih posuda za odvoz komunalnog otpada.

Svako domaćinstvo zadužiti će se za posudu 120 lit. s ugrađenim čipom radi obračuna odvoza komunalnog otpada po volumenu.

Istodobno se vrši podjela kompostera za bio otpad I posuda za prikupljanje odvojenog otpada.

Obavještavamo korisnike naših usluga na području Svetog Jurja da mogu podići posude za komunalni otpad u prostorijama vatrogasnog doma DVD SV Juraj, u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

Akcija podijele posuda za komunalni otpad odvijati će se od 19. do 24. ožujka 2018. godine.

Za informacije vezane za podjelu besplatnih posuda možete nam se obratiti putem predstavnika mjesnog odbora SV Juraj ili na tel./fax: 053/881-237 i 053/881-342 te putem  elektronske pošte info@gkd-senj.hr.

Uprava GKD SENJ