OBAVIJEST Općina Gračac osigurala besplatne mjesečne karte za srednjoškolce – putnike

Foto:Vedran Sitnica

Sukladno Odluci općinske načelnice Općine Gračac o kriterijima i načinu sufinanciranja međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj- lipanj 2018. godine, Općina Gračac preuzela je obvezu sufinanciranja mjesečne učeničke karte do punog iznosa, ukoliko isti nije u potpunosti pokriven sufinanciranjem odlukama Vlade RH 100% ili 75% te Zadarske županije o sufinanciranju 15%, odnosno 25% za deficitarna zanimanja. Učenici kod prijevoznika redovito moraju obnavljati mjesečnu kartu, no prijevoz je sada za sve učenike koji putuju na nastavu i stručnu praksu besplatan.

Kriteriji za stjecanje prava za sufinanciranje
troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola su:

– da učenik- putnik ima prebivalište odnosno boravište na području Općine Gračac,
– da je učenik u školskoj godini 2017/2018. upisao i redovito pohađa srednju školu,
– da učenik kupuje kartu za korištenje sredstava redovitog putničkog javnog linijskog prijevoza (autobus ili vlak), odnosno iznimno u slučaju ugovorenog posebnog prijevoza,
– da udaljenost od mjesta prebivališta, odnosno boravišta učenika do mjesta škole iznosi više od 5 kilometara.

Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza ostvaruju učenici koji pohađaju srednju školu na području Zadarske županije, kao i učenici koji pohađaju srednju školu u susjednim županijama ukoliko su upisali programe obrazovanja kojih nema na upisnom području Zadarske županije ili su upisali programe obrazovanja kojih ima na području Zadarske županije, no troškovi odgovarajućeg prijevoza do škola susjedne županije su jednaki ili niži od troškova prijevoza do škola u Zadarskoj županiji, ili nema javnog prijevoza do škola u Zadarskoj županiji.

Pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza ne ostvaruju učenici koji su smješteni u učeničkom domu koji se nalazi u mjestu školovanja niti učenici kojima se troškovi prijevoza u cijelosti ostvaruju iz drugih izvora.

( Općina Gračac)