Objavljen poziv za javna priznanja Grada Senja

Davanje prijedloga za dodjelu javnog priznanja Grada Senja za 2019. godinu

Pozivamo vas da dostavite prijedloge za dodjelu javnog priznanja Grada Senja za 2019. godinu. Prijedloge je potrebno dostaviti u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Senja – ne otvarati“, najkasnije do 28. veljače 2020. godine na adresu: GRADSKO VIJEĆE GRADA SENJA, ODBOR ZA JAVNA PRIZNANJA GRADA SENJA, OBALA DR. FRANJE TUĐMANA 2, 53270 SENJ.

>>Davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja za 2019. godinu