ODLUKOM GRADSKOG VIJEĆA Senjskim osnovnoškolcima besplatni svi nastavni materijali za školu!

Besplatne udžbenike osigurala je Vlada Republike Hrvatske za sve učenike a nakon odluka Gradskog vijeća Grada Senja o financiranju nabave dodatnih obrazovnih materijala naše škole, OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića škola je naručila sve radne bilježnice, udžbenike, i likovne mape za sve učenike. Prvi nastavni dan svi učenici će dobiti u školi sve potrebne udžbenike i sve potrebne materijale za sliejdeću školsku godinu.

(OŠ Silvija Strahimira Kranjčevića Senj)