Općina Brinje objavila kako možete dobiti povrat novca za kupljene knjige učenika osnovne i srednje škole sa područja Brinja!

Općina Brinje donijela je Odluku o podmirenju troškova nabave udžbenika za učenike osnovne i srednje škole s područja Općine Brinje u školskoj godini 2018./2019.

Pravo na financiranje troškova nabave udžbenika u iznosu od 100% opravdanih troškova ostvaruju:
a) roditelji učenika koji pohađaju prvi razred OŠ Luke Perkovića Brinje prema popisu učenika OŠ Luke Perkovića Brinje koji je sastavni dio ove Odluke,
b) roditelji četvero i više učenika koji pohađaju u OŠ Luke Perkovića Brinje i/ili srednju školu,
c) roditelji učenika koji pohađaju u OŠ Luke Perkovića Brinje i/ili srednju školu, a kojima su mjesečni neto prihodi u posljednjih šest (6) mjeseci manji od 500,00 kuna po članu obitelji.
Pravo na sufinanciranje troškova nabave udžbenika u iznosu od 50% opravdanih troškova ostvaruju:
a) roditelji učenika koji pohađaju od 2. do 4. razreda OŠ Luke Perkovića Brinje prema popisu učenika koji je sastavni dio ove Odluke,
b) roditelji koji imaju troje učenika koji pohađaju u OŠ Luke Perkovića Brinje i/ili srednju školu. Ukoliko je jedno od djece polaznik prvog razreda OŠ Luke Perkovića Brinje, za tog učenika roditelji ostvaruju pravo na financiranje udžbenika u 100% iznosu opravdanih troškova,
c) roditelji koji su korisnici zajamčene minimalne naknade Centra za socijalnu skrb (budući da 50% iznosa troškova nabave udžbenika mogu ostvariti preko Centra za socijalnu skrb).
Pravo na sufinanciranje troškova nabave udžbenika u iznosu od 25% opravdanih troškova ostvaruju:
a) roditelji koji imaju jednog ili dvoje učenika, a koji su učenici od 5. do 8. razreda OŠ Luke Perkovića Brinje ili su učenici srednje škole, a mjesečni neto prihodi u posljednjih šest (6) mjeseci su od 500,00 kuna do 1.000,00 kuna po članu obitelji.
Zahtjev za podmirenje troškova nabave udžbenika podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Općini Brinje, na web stranici općine; www.brinje.hr i Osnovnoj školi „Luka Perković“ Brinje, a predaje se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Brinje, Trg admirala Janka Vukovića Podkapelskog 6, 53260 Brinje najkasnije do 15.10.2018. godine.
Zahtjevu za (su)financiranje obavezno se moraju priložiti slijedeći dokumenti:
a) Presliku osobne iskaznice roditelja (ili skrbnika),
b) Potpisanu izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću o mjesečnim neto prihodima u posljednjih šest (6) mjeseci po članu obitelji,
c) Račun za kupljene udžbenike na kojem je vidljivo da je uplata izvršena (tj. da je račun plaćen).

( OB)