Općina Brinje uz pomoć LIRE kandidirala za energetsku obnovu zgradu Općine Brinje, matičnog ureda i Doma zdravlja

Razvojna agencija Ličko-senjske županije – LIRA je u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, pripremila 7 projekata ukupne vrijednosti 23.741.120,62 kuna. Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Od objave natječaja pa sve do konačnog roka za prijavu, potencijalni korisnici bili su u mogućnosti koristiti savjetodavnu pomoć prilikom samostalne izrade projekata ili koristiti stručnu pomoć LIRA-e za pripremu i prijavu projekata. Prijavljeni su projekti za energetsku obnovu sedam zgrada, i to: Osnovna škola S. S. Kranjčevića Senj, Dom za starije i nemoćne osobe Ličko-senjske županije, Osnovna škola Perušić, Osnovna škola Plitvička Jezera (Područna škola Smoljanac), Općina Brinje i Dom zdravlja Brinje, Matični ured Brinje, Dom zdravlja Gospić.

Općina Brinje prijavila je ukupno tri projekta pa će i Brinje uskoro dobiti novu, ljepšu vizuru.

(gspress/A.P.)