PRIJAVITE SE! Otvorene prijave za stažiranje u Europskom parlamentu

Stažiranje u Europskom parlamentu prilika je za učenje o europskim institucijama.
Otvorene su prijave za stažiranje u Europskom parlamentu, radi se o jedinstvenoj prilici za učenje i napredovanje u karijeri.

Prijave za 2018. otvorene su između 15. kolovoza i 15. listopada.

Stažiranje u Europskom parlamentu prilika je za učenje o europskim institucijama i donošenju odluka na međunarodnoj razini, stvaranje poznanstava i prijateljstava te život u multikulturnom okruženju u srcu Europske unije.

Upute za prijavu dostupne su na stanicama Europskog parlamenta zajedno sa detaljima o uvjetima i svim rokovima za prijave.

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hr/20150201PVL00047/Traineeships

(P.D./HVK-a)