Podrška Novaljskog HDZ-a Milinoviću i njegovom radu

Na zahtjev povjerenika HDZ – a Novalje Eugena Dabe župan Milinović  je održao radni sastanak na kojem se razgovaralo o političkim pitanjima u Gradu Novalji i u županiji.

Svi prisutni izrazili su puno zadovoljstvo načinom na koji se župan Milinović odnosio  prema novaljskom HDZ – a istaknuvši da  Župan nikada nije donosio odluke za Novalju , a da se nije konzultirao sa bazom.

POVJERENIK HDZ – a EUGEN DABO:„PUNA POTPORA ŽUPANU U NJEGOVOM PRIVATNOM I POLITIČKOM PLANU „

Župan je dobio punu potporu, kako je napomenuo Eugen Dabo na privatnom i političkom planu te punu potporu HDZ – a Grada Novalje. Župan Milinović se zahvalio na podršci, koja mu, kako je rekao puno znači i njegov odnos prema Novalji uz poštivanje baze, biti će nepromijenjen.

(M.I.)