POZIV RODITELJIMA U tijeku su upisi u Dječji vrtić Tratinčica u Brinju!

Dječji vrtić Tratinčica (Popa Marka Mesića bb, 53260 Brinje)
objavljuje Poziv roditeljima predškolske djece >>>>>>>

Pozivaju se roditelji koji žele upisati dijete u dječji vrtić u pedagoškoj godini 2019./20. koja počinje 02.09.2019. godine da mogu predati zahtjev za upis i ostalu dokumentaciju
u razdoblju od 12.lipnja do zaključno 21.lipnja 2019. godine u upravi vrtića.

Zahtjev za upis bit će moguće preuzeti od 12.lipnja 2019. godine u vrtiću.
Uz ispunjeni zahtjev za upis djeteta roditelj obavezno prilaže slijedeće dokumente:
– presliku rodnog lista i domovnice djeteta neovisno o datumu izdavanja
– uvjerenje o prebivalištu djeteta i roditelja (MUP) ili presliku osobne iskaznice roditelja
– potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o trenutačnom zaposlenju roditelja ne stariji od mjesec dana od dana podnošenja prijave za upis.

Za sve ostale informacije mogu se obratiti na broj telefona 700-857.

Uprava DV Tratinčica