Predstavljene sve aktivnosti u sklopu projekta “Tesla za društveno korisno učenje”

U sklopu Dana otvorenih vrata udruga predstavljen je dosadašnji rad valoriziranog projekta “Tesla za društveno korisno učenje” koji je obuhvatio sve dionike projekta i projektnih aktivnosti i to: predstavnike udruga s područja LAG-Like koji sudjeluju u provedbi projekta, HGSS-a Gospić, Veleučilišta “Nikola Tesla” i sve proaktivne dionike lokalne zajednice. Uz prezentaciju dosadašnjih aktivnosti projekta, kulturni program i prezentacije djelatnosti udruga, održana je i panel rasprava sa studentima Veleučilišta “Nikola Tesla” na temu: “Valorizacija projektnih aktivnosti sa perspektive studenata”. Tijek rasprave ukazao je na benefite koje studenti prepoznaju u aktivnostima društveno korisnog učenja. Uz debatne aktivnosti i usavršavanje komunikacijskih vještina argumentacije, retorike i javnog prezentiranja, studenti prometnog odjela, pod metorskim su programom članova HGSS- Gospić i njihovog člana i stručnjaka s Instituta Ivo Pilar, dr.sc. Nikole Šimunića, izradili kartografske podloge za Južni Velebit.
Prisjetimo se, riječ je o kontinuiranom doprinosu Veleučilišta kao partnera valoriziranom EU projektu “Tesla za društveno korisno učenje” ukupne vrijednosti 863.355,60 kn u kojem kao partnetri sudjeluju LAG LIKA, Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću te HGSS-Gospić.