Prijave do 17.07.; HTZ raspisao natječaj za godišnje turističke nagrade!

Na web stranicama HTZ-a objavljeni su formulari za sve kategorije nagrada sa svim informacijama i mogućnostima prijave.
Prijave su moguće za slijedeće kategorije:

Nagrada za održivi turizam
Inovacija godine
Kulturna atrakcija godine
Prirodna atrakcija godine – Plaža godine
Turistički događaj godine
Rekreacija i zabava
Plaža godine
Ljudi u turizmu (Godišnja nagrada „Anton Štifanić“ i „Čovjek-ključ uspjeha, djelatnik godine“).
Rok za prijavu kandidatura je do 17. srpnja 2017. na e-mail: nagrade@htz.hr

(visit Plitvice)