Rekonstrukcija ulice Bartola Kašića u Otočcu ide po planu

U ulici Bartola Kašića u Otočcu u tijeku su radovi na izgradnji i rekonstrukciji nerazvrstane prometnice (kanalizacija i odvodnja, prometna površina i ostali radovi).

Radove izvodi poduzeće  “Izgradnja d.o.o.” iz Crikvenice a dinamika izvođenja radova je prema riječima voditelja gradilišta Bojana Popeškića zadovoljavajuća: ” unatoč lošijem vremenu dinamika i kontinuitet radova su dobri, u skladu sa dinamičkim planom i dogovorom sa investitorom. Ovim putem molim građane za strpljenje i suradnju dok traju iskopi kanala”- zaključuje Popeškić.

(A.P.)