SENJ POD DUGOM Lucijan Španić uhvatio dugu nad ponosnim uskočkim gradom!

Foto: Lucijan Španić

Senjski fotograf Lucijan Španic uspio je uhvatiti ljepotu Senja i to nakon kiše te uhvatio dugu iznad ponosnog uskočkog grada Senja.

( foto: Lucijan Španić)