Studentima podijeljene potvrde o sudjelovanju u projektu “Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran”

Studenti Veleučilišta “Nikola Tesla” u Gospiću uključili su se u projekt “Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran” u razdoblju od 06. ožujka do 26.travnja 2018.godine u sklopu kojeg su anketirali i brojali putnike.

Osim što su za navedene aktivnosti dobili odgovarajuću naknadu, danas je dekanica dr.sc. Vlatka Ružić studentima zahvalila na angažmanu u projektu, pohvalila njihov rad te dodijelila Potvrde o sudjelovanju u Projektu koje je potpisao voditelj projekta doc.dr.sc.Marko Šoštarić sa Prometnog fakulteta u Zagrebu.

Iako ih zbog osobnih obveza danas nisu mogli svi preuzeti, potvrde o sudjelovanju na ovom važnom projektu dobili su: Josip Baričević, Mirela Tadić,Mario Šimunović, Marko Pavletić,Leopold Špehar,Ivan Vuković, Ivona Sekula,Mirko Borovac, Maja Borovac,Ivica Došen, Mate Radošević,Mario Župan,Petar Butorac,Mario Delač,Elena Stilinović,David Dadasović,Marin Dujmović,Marko Krpan,Ivona Krpan,Mario Rukavina,Robert Grabić,Josip Fumić,Željka Rožić,Ivan Kurteš,Ana-Marija Ivanušić,Ivana Ivanušić,Marko Kolić,Renata Žagrović,Lovro Nadarević,Ivan Jurkić,Lidija Lukačić,Marinela Golik,Željka Rukavina,Emila Ralić,Mihaela Žubrinić,Martina Biondić,Manda Batinić,Aleksandra Stojčevska,Tea Glavica,Klaudija Marinković,Anita Brnada?Nikola Milinković,Luka Nimac,Tomislav Špalj, Marija Ružić.

Čestitamo studentima na uključivanju u projekt i dobivenim potvrdama.