U Gospiću i Otočcu održana edukacija studenata za sudjelovanje na projektu vrijednom 6,5 milijuna kuna

Na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću i Otočcu danas je održana edukacija za studente koji će sudjelovati na projektu Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran.

Kako je dogovoreno na projektu sudjeluju studenti s Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću (projekt Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran) kojeg izrađuje Fakultet prometnih znanosti u konzorciju s Građevinskim fakultetom te tvrtkama UM i UM d.o.o., PTV Transport Consult GmbH i PNZ d.o.o.

Studenti su na edukaciji dobili detaljne upute o terenskom istraživanju u koje su uključeni, prisutne je pozdravio doc.dr.sc.Marko Šoštarić a edukaciju je održala Dijana Beganović, mag. ing. traff. sa Fakulteta Prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

(A.P.)