U kabinetu župana održana prva sjednica Kulturnog vijeća Ličko-senjske županije

Danas je u Kabinetu župana održana 1. (prva) sjednica Kulturnog vijeća Ličko-senjske županije  kojoj je nazočio  i župan  dr. Darko Milinović. Tema sjednice bila je predlaganje i priprema Programa rada vijeća  za 2018. godinu.

Istaknuto je kako je uloga Kulturnog vijeća unapređivanje, očuvanje, zaštita te poticanje i promicanje profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva  u području svoje nadležnosti. Vijeće ima pet članova koji se imenuju iz područja umjetnosti i kulture na vrijeme od četiri godine.

Župan Milinović izrazio je punu podršku u  daljnjem radu Kulturnom vijeću te  svesrdnu pomoć  u  suradnju u  razvoju kulture na području Ličko-senjske županije

( E.P.)