Vlatka Ružić: pozivamo sutra studente da se uključe u terensko istraživanje koje im donosi honorar od 25 kuna po satu rada

Na Veleučilištu “Nikola Tesla” u Gospiću sutra, u srijedu, 14.veljače 2018. održat će se edukacija za studente koji će sudjelovati na projektu Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran.

Kako je dogovoreno na projektu će sudjelovati studenti s Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću (projekt Glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran) kojeg izrađuje Fakultet prometnih znanosti u konzorciju s Građevinskim fakultetom te tvrtkama UM i UM d.o.o., PTV Transport Consult GmbH i PNZ d.o.o.

Edukacija će se održati na Veleučilištu “Nikola Tesla” s početkom u 10,00 sati u Otočcu i u 12,30 u Gospiću pa se mole svi zainteresirani studenti da dođu na edukaciju jer će sat rada zainteresiranih studenata biti honoriran iz sredstava projekta sa 25,00 kuna neto.

Studenti će na ovoj edukaciji dobiti detaljne upute o terenskom istraživanju u koje su uključeni a edukaciju će održati Dijana Beganović, mag. ing. traff. sa Fakulteta Prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

(VELEGS/foto:Lika-online)