ZA DEFICITARNA ZANIMANJA Općina Gračac osigurala potpore za poduzetnike u iznosu 200.000 kn!

Općina Gračac, sukladno članku 5. Programa, u cilju poticanja razvoja poduzetništva, za provedbu ovog Programa osigurao je sredstva u Proračunu Općine Gračac za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna.

Temeljem ovog Programa pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora do najvišeg ukupnog godišnjeg iznosa od 30.000,00 kuna.

Ukoliko pojedinom mjerom nije drukčije definirano, potpora se može ostvariti za prihvatljive troškove plaćene najranije od dana stupanja na snagu Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2019. godinu– 20. travnja 2019. godine. 

Prednost prilikom dodjele potpora imaju deficitarne djelatnosti: bravari, stolari, urari, postolari, krojači, staklari, ključari, automehaničari, vulkanizeri, autolimari, limari, krovopokrivači, zidari, građevinari, slastičari, soboslikari, pekari, proizvođači gotovih proizvoda.

Korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika/cu.

Korisnik potpore dužan je dostaviti potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih dugovanja.

Korisnik potpore na dan predaje zahtjeva ne smije imati niti dospjela dugovanja prema Općini Gračac, što Općina Gračac provjerava u svojim službenim evidencijama.

Obrasci zahtjeva i izjave za prijavu dostupni su u pisarnici Općine Gračac ili na internetskim stranicama www.gracac.hr. Zahtjevi za dodjelu potpora dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Općina Gračac, Park Sv. Jurja 1, 23440 Gračac, s napomenom „Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima– ne otvaraj“.

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu Općine Gračac za 2019. godinu sukladno rasporedu na pojedinoj mjeri Programa, a najdulje do 10. prosinca 2019. godine, koji je i zadnji rok za predaju zahtjeva.

Potrebne obrasce potražite na linku:

http://www.gracac.hr/default_vijest.asp?sid=7901