Zaštita privatnosti

www. indirektno.com štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri.

Portal se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Portal može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru). Ove podatke portal koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Portal se obavezuje da prikupljene privatne podatke neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati niti distribuirati, te se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.