20.7 C
Otočac
Petak, 18 rujna, 2020

Zavod za hitnu medicinu traži doktore medicine za Otočac i Novalju

Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije raspisao je natječaj za doktora medicine – specijalist hitne medicine, 2 izvršitelja

Mjesto rada je u Ispostavi Otočac i Novalja, na puno neodređeno radno vrijeme a uvijeti koje kandidati trebaju ispunjavati su  slijedeći:

– VSS – doktor medicine

– odobrenje za samostalan rad Hrvatske liječničke komore

– položen stručni ispit

– status specijalist hitne medicine (Napomena: do završetka izobrazbe specijalista hitne medicine, djelatnost hitne medicine obavljat će doktori medicine sukladno čl. 12. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine, Narodne novine 42/11).

Rok za prijavu je 8 dana od dana objave, a natječaj je objavljen u NN broj 36/16 od 20.04.2016.