12 C
Otočac
Utorak, 24 studenoga, 2020

Zbog izmjena Zakona o brdsko-planinskom području Grad Ogulin gubi 9 milijuna kuna

Da donošenje zakonskih odredbi može imati visoke financijske posljedice za lokalnu i regionalnu samoupravu vidljivo je iz primjera Grada Ogulina. Naime, Izmjenama i dopunama Zakona o brdskim područjima (NN 147/14) ukinut je prihod od poreza na dobit za jedinice lokalne samouprave na brdsko-planinskom području, a izmjenama i dopunama Zakona o financiranju  jedinica lokalne i područne samouprave (NN 147/14) određeno je da se jedinicama lokalne samouprave na brdsko-planinskom području udio u prihodima od poreza na dohodak smanjuje sa 90% na 60%. Istovremeno na snagu stupaju i Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak (NN143/14) kojima se povećava osnovni osobni odbitak sa 2.200,00 kuna na 2.600,00 kuna. Sve navedeno je u primjeni od 01. siječnja 2015. i rezultiralo je padom prihoda za jedinice lokalne samouprave na brdsko-planinskom području.

Uslijed donošenja zakonskih propisa bivše Vlade o brdsko – planinskom području, Grad Ogulin će u 2016. godini izgubiti oko 9 milijuna kuna, što pokazuje analiza prihoda od poreza i prireza na dohodak i poreza na dobit u razdoblju od 2013. – 2016. godine, koja je sačinjena kako bi se ukazalo na štetu koju su novi porezni zakoni nanesli jedinicama lokalne, područne i (regionalne) samouprave. Za pretpostaviti je da je slično i u ostalim jedinicama na navedenom području.