Utorak, 21 svibnja, 2024

Zlatko Fumić: Općina Brinje itekako brine o djeci i ulaže u njihove potrebe!

Načelnik Općine Brinje Zlatko Fumić osvrnuo se na članak objavljen na jednom portalu a tekst prenosimo u cjelosti:

Nakon objavljenog članka na portalu LIKACLUB. EU vezano za osnivanje udruge “Leptirić” imam potrebu pojasniti široj javnosti i ograditi se od riječi koje su napisane u tekstu a za koje jednostavno nema potrebe kao ni za podizanjem tenzija, jer se silom ne može ništa.

Općina Brinje pozdravlja svaku inicijativu koja ide ka poboljšanju kvalitete života svih građana Općine Brinje pa ovim putem i dajem podršku novoosnovanoj Udruzi u budućem radu za koju se nadam da će ispuniti zadane si ciljeve sukladno Statutu te da će nam uz postojeće Udruge doprinijeti poboljšanju kvalitete života građana.Naime, koliko sam upoznat Udruga Leptirić je osnovana prije samo 20ak dana. Predstavnici novoosnovane Udruge se nisu došli upoznati s općinom kao niti pravilima koja se primjenjuju za dodjeljivanje financijskih sredstava udrugama. Udruga Leptirić je odmah nakon osnivanja uputila zamolbu za donacije prema općini u svrhu prikupljanja sredstava za kupnju poklona za djecu povodom Božića. Također, ružno je donijeti sud nakon samo jedne obavijesti jer stvari nisu onakve kakve se čine na prvu. Budući su planirana sredstva istrošena za ovu 2020. godinu koja se dodjeljuju Udrugama temeljem Uredbe o kriterijima,mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u ovom trenutku Općina nije u mogućnosti ispuniti želje tražitelja sredstava. Općina Brinje u partnerstvu provodi projekt Društveno – kulturni centar u Općini Brinje koji se financira sredstvima EU unutar kojeg su razvijeni programi koji su usmjereni na djecu, mlade i starije. Unutar navedenog projekta su osmišljene sljedeće aktivnosti koje su direktno usmjerene na djecu: plesne radionice, filmske večeri, društvene igre, osnove higijenskih navika, sportske aktivnosti (košarka/odbojka),znaci da nudimo različite aktivnosti u koje se svatko po vlastitom izboru može uključiti.Nadalje Općina Brinje itekako vodi brigu o djeci i mladima pa imam potrebu navesti nekoliko primjera: Općina Brinje daje naknadu za novorođenče u iznosu od 3.500,00 kn ; općina je unatrag 2 godine uložila 500.000,00 kuna u izgradnju dva dječja igrališta u Brinju i Jezeranama, dali smo prostor bez naknade Centru Izvor Selce za otvaranje produženog boravka za djecu kojima je potrebno, svake godine osiguravamo poklone za Sv. Nikolu, između ostalog Općina sufinancira logopede, tečaj harmonike, razne sportske aktivnosti u okviru Sportske zajednice Općine Brinje, tu je i kupnja radnih materijala za školu za učenike, sufinanciranje učeničkog prijevoza, sufinanciranje školske prehrane a sve to u okviru izvornog proračuna od 5 milijuna kuna uz sva ostala infrastrukturna ulaganja te financijsko praćenje projekta koje provodimo. Tu se moramo pohvaliti i radom DV Tratinčica, radom osnovne škole, suradnjom sa Centrom za socijalnu skrb te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje a sve u interesu da djeca i mladi u brinjskom kraju ne budu zakinuta za stvari koje su dostupne djeci u većim gradovima. Osim brige koju Udruge konstantno pokazuje u smislu poboljšanja kvalitete života naših stanovnika te obuhvaćaju sve kategorije stanovnika, kao Općina smo otvoreni za sve prijedloge i sugestije uz poštivanje svih zakonskih procedura i pravila. U objavljenom članku izjavljeno je da „nemaju baš potporu lokalne vlasti“ – svaka udruga koja je osnovana s ciljem unaprijeđenja i poboljšanja kvalitete života na području Općine Brinje će imati potporu lokalne vlasti. Općina Brinje izdvaja velik dio financijskih sredstava za rad Udruga te će tako i dalje ostati, i naravno da će se financirati one Udruge koje rade za opće interese i svojim radom budu promicale opće vrijednosti za dobrobit svih nas. Ujedno kao općina imamo iznimnu suradnju sa svim Udrugama na području Općine Brinje koje svojim aktivnim radom postaju produžena ruka Općini u poboljšanju i unaprjeđenju kvalitete života.Djeca u DV Tratinčica će dobiti poklone za Božić, dok će također biti organiziran glazbeno-scenski nastup Djeda Božićnjaka te će djeci koja budu prisutna pokloniti i prigodne poklone. Nažalost,zbog loše epidemiološke situacije ove godine nismo kupovali poklone kao prijašnjih godina te se nadam da nam to naši građani neće uzeti za zlo.Slijedom svega napisanog, nije mi jasno zašto su osnivači Udruge izašli s onakvim tekstom koji Općini Brinje stvara lošu reputaciju, jer slovimo kao jedna od Općina koja jako puno i intenzivno radi te ujedno ovim putem još jednom želim puno sreće novoosnovanoj Udruzi u daljnjem radu” – zaključuje Fumić.

( OB/ZF)