Utorak, 21 svibnja, 2024

ČAROLIJA! Lucijan Španić snimio je svu ljepotu mosta koji spaja Donji i Gornji Kosinj!

Poznati senjski fotograf Lucijan Španić redovito oduševljava svojim fotografijama pa je tako još jednom oduševio fotografijom Donjeg Kosinja, uhvativši svu čaroliju zime u Donjem Kosinju.

Kosinjski most je kameni, sedamdeset metara dugi most preko rijeke Like spaja Gornji i Donji Kosinj. Projektirao ga je u 19. stoljeću projektant Milivoj Frković i izgrađen je po uzoru na starohrvatsku mostogradnju, tehnikom “uklinjenjem kamena“. Most je i jedinstven po otvorima u lukovima koji imaju funkciju rasterećenja vodenog vala, u udaru na most.

( A.P.)