15 C
Otočac
Petak, 22 rujna, 2023

Javna tribina o učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima u NP Plitvička jezera

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020 (OPKK), Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“ Državna geodetska uprava (DGU) provodi projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“Za geodetske podloge NP Plitvička jezera javna tribina će se održati 21.09.2022. na adresi Višenamjenska dvorana ZSC-a, Znanstveno stručni centar Dr. „Ivo Pevalek, Josipa Jovića 19, Plitvička Jezera u 11h.Pročitajte više na: https://np-plitvicka-jezera.hr/javna-tribina-u-np…/