15 C
Otočac
Četvrtak, 27 siječnja, 2022

JAVNI POZIV Dječji vrtić Tratinčica upisuje djecu u program predškole

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/18) i Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14) Dječji vrtić „Tratinčica“Brinje objavljuje

J A V N I P O Z I V

ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2021./2022. PEDAGOŠKU GODINU

Dječji vrtić „Tratinčica“ poziva roditelje predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole koji se provodi u Dječjem vrtiću „Tratinčica“Program predškole obvezan je za svu djecu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja su rođena od 01. travnja 2015. do 31. ožujka 2016. (odnosno koja će do 31. ožujka 2022. navršiti šest godina).Zahtjevi se primaju u uredu Vrtića:

• Od 17.01.2022.do 28.01.2022. u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.

• Ili poštom na adresu: Dječji vrtić „TRATINČICA“Popa Marka Mesića 2, 53260 BRINJE

Obrazac Zahtjeva za upis djece u program predškole možete preuzeti osobno u vrtiću ili na internet stranici: dv-tratincica.hr

Uz Zahtjev za upis potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

• Presliku rodnog lista djeteta ili izvadak iz matice rođenih ( neovisno o datumu izdavanja)

• Preslike osobnih iskaznica ili uvjerenje o prebivalištu za oba roditelja/skrbnika/udomitelja

• Potvrdu o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu djeteta (donijeti tjedan dana prije početka programa predškole)

• Mišljenja i rješenja nadležnih tijela, ustanova i vještaka – za djecu s teškoćama u razvoju

( A.P.)