Utorak, 21 svibnja, 2024

KOJA LJEPOTA! Znate li kako je prelijepo Brinje dobilo ime?

Brinje se prvi put spominje 1343. kao „Brigna“, a drugi put 18. lipnja iste godine kao „Bregne“. Smatra se da ime potječe od čakavskog lokalizma „brnja“, tj. obična borovica, biljka koja raste u tom kraju.

Drugo tumačenje može se izvesti i iz lokalizma „brinia“, što znači uzvišenje, što je također karakteristika pejzaža brinjskoga kraja. Nad brdašcem usred Brinja mogu se vidjeti ostaci staroga grada Sokolca (Gradina). Podigao ga je početkom XV. st. Nikola IV. Frankopan kao sjedište ove plemenitaške obitelji. Trokatna kapela Sv. Trojstva sa svodovima i grbovima Frankopana jedan je od najvažnijih spomenika gotike u Hrvatskoj.

(Foto: Marjan Luka Prpić/ tekst Lika Active)