15 C
Otočac
Nedjelja, 25 rujna, 2022

Novi sadržaji i turistička infrastruktura u PP Grabovača!

S prvim danima rujna započeli su radovi na uređenju postojeće turističke infrastrukture i dodavanju novih sadržaja  u Pećinskom parku Grabovača. Uz pomoć Turističke zajednice Općine Perušić i volontera koji borave na Grabovači u sklopu projektne aktivnosti Zaštita prirode 2 (program Europske snage solidarnosti) osvježeni su turistički putokazi, sjenice i suvenirnica. Dječje igralište u sklopu Parka je obnovljeno, a stare i dotrajale sprave su uklonjene. Biljni vrt je također obogaćen novim edukativnim sadržajima – hotelom za kukce, kućicama i hranilicama za ptice, fontanom za kukce i ptice, poštanskim sandučićem sa stručnom literaturom o biljkama. U fazi izgradnje  je  i nova edukativno-turistička zona – UČIONICA U PRIRODI, u sklopu koje će se postavit veliki stol koji će služiti za izvođenje edukativnih programa, školska ploča edukativni panoi, igra „križić-kružić“ i brojni drugi sadržaji. Osim zone radi se i na izmjeni edukativnih panoa u sklopu poučne staze „Tragovima Mirka Maleza“, a  na staze „Flora“ i „Fauna“  dodat će se novi edukativni panoi

( A.P.)