Srijeda, 24 travnja, 2024

Općina Gračac sufinancirat će nabavu troška školskog pribora i opreme u iznosu od 500 kn

Općina Gračac će na temelju Socijalnog programa Općine Gračac za 2020. godinu  sufinancirati nabavu troškova školskog pribora i opreme, kao i radnih bilježnica i udžbenika (obzirom da jedan dio nije obuhvaćen nabavom putem državnog proračuna), za sve redovne učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2020/2021. koji imaju prebivalište na području Općine Gračac, u iznosu od 500,00 kuna po učeniku jednokratno.

Roditelj ili staratelj učenika, odnosno punoljetni učenik osobno podnosi Zahtjev s prilozima, predajom u pisarnicu Općine Gračac radnim danom od 8,00 do 14,00 sati, poštom na adresu: OPĆINA GRAČAC, Park sv. Jurja 1, 23 440 Gračac ili na adresu elektroničke pošte gracac@gracac.hr . Roditelj ili staratelj za više malodobne djece- učenika podnosi zahtjev na jednom obrascu, ali je uz isti obvezan priložiti odgovarajuću dokumentaciju za svakog učenika za kojega traži sufinanciranje. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Općini Gračac ili na službenoj internetskoj stranici Općine Gračac www.gracac.hr te posebno u mapi „Javni pozivi, nabave i natječaji“- „Potpore i priznanja“.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na naknadu mogu se podnositi najkasnije do 15. 10. 2020. godine.

( OG)