15 C
Otočac
Subota, 2 prosinca, 2023

Općina Perušić traži v.d. ravnatelja Narodne knjižnice

Općina Perušić raspisala je natječaj za imenovanje v. d. ravnatelja Javne ustanove Narodne knjižnice Perušić do povratka ravnatelja s porodiljskog dopusta.

Za v. d. ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za diplomiranog knjižničara propisane člankom 34. stavkom 4. Zakona o knjižnicama, a može biti imenovana i osoba sa strukom diplomiranog učitelja sa stručnim nazivom magistar primarnog obrazovanja, s obvezom naknadnog polaganja ispita sa stjecanje stručnog zvanja diplomiranog knjižničara.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

  • životopis
  • diplomu ili ovjeren preslik o stručnoj spremi
  • domovnicu
  • uvjerenje o nekažnjavanju.

Mandat v. d. ravnatelja traje do povratka ravnatelja s porodiljskog dopusta. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave ovog nadmetanja u javnom glasilu. Prijave se podnose na adresu: Republika Hrvatska, Ličko-senjska županija, Općina Perušić, 53 202 Perušić, Trg popa Marka Mesića 2, s naznakom: » Natječaj za imenovanje v. d. ravnatelja Javne ustanove Narodne knjižnice Perušić – ne otvarati«.

Natječaj je objavljen u NN 84/16 od 21.09.2016.