18.7 C
Otočac
Subota, 19 rujna, 2020

Povjerenstvo o vrtiću utvrdilo nezakonitosti: umjesto planiranih 7,3 milijuna izabrali izvođača za 13,7 milijuna!

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Otočca jedna od točaka bila je i dogradnja dječjeg vrtića Ciciban, na kojoj se raspravljalo o nalazu Povjerenstva koje je imenovalo Gradsko vijeće kako bi utvrdilo zašto je cijena izgradnje istog sa projektantskih 7,3 milijuna kuna skočila na – duplo – na više od 13,7 milijuna.

Podsjetimo, zamjenik Gradonačelnika Grada Otočca Nenad Janković upozorio je vijećnike Gradskog vijeća da nešto nije u redu sa duplim rastom cijene izgradnje vrtića i ogradio se od postupaka u istom nakon čega je Gradsko vijeće imenovalo povjerenstvo koje je utvrdilo nepravilnosti i to kako slijedi:

POVJERENSTVO JE UTVRDILO SLIJEDEĆE ČINJENICE :

“Izvođač Brodometalurgija d.o.o. Split  izvršio je Prijavu gradilišta upravnom tijelu za graditeljstvo u Otočcu dana 28.08.2019.god. i počeo je sa izvođenjem radova.

Inspektor rada je svojim Zapisnikom, po obavljenom inspekcijskom nadzoru od dana 19.09.2019.g. , zatvorio gradilište zbog niza nepravilnosti i prekršaja a također i propusta Nadzornog organa Baucom d.o.o. Otočac, vlasništvo Mirka Dujmovića, učinjenih prilikom uvođenja u posao izvođača radova.

Posao stručnog nadzora poduzeće Baucom d.o.o. Otočac je dobilo po provedenom natječaju i odabiru Upravnog odbora Dječjeg vrtića Ciciban – Otočac, a čiji je predsjednik Anđela Dujmović supruga vlasnika Baucom-a bliska rođakinja Gradonačelnika Stjepana Kostelca koji je na to mjesto i postavio.

Postupak javne nabave za projekt Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića Ciciban je proveden suprotno Zakonu o javnoj nabavi.

UTVRĐENE ČINJENICE :

Naručitelj Dječji vrtić Ciciban u trenutku donošenja odluke o odabiru ponuditelja nije imao osigurana sredstva za nabavu (u tom slučaju poništava se postupak JN).

Prema čl.298 st.9 ZJN javni naručitelj obvezan je poništiti postupak javne nabave ako je cijena najpovoljnije ponude veća od procijenjene vrijednosti nabave, osim ako naručitelj ima ili će imati osigurana sredstva.

Vrijednost ugovorenih radova             13.752.835,41

Sredstva za ruralni razvoj                    7.448.000,00

Potrebna osigurana sredstva                 6.304.835,41

Osigurana sredstva u proračunu            1.684.975,00

U konsolidiranom proračunu grada Otočca za 2019 god. sa projekcijama za 2020 god. i 2021 god. od 01.01.2019. god. i prvim izmjenama i dopunama konsolidiranog proračuna grada Otočca za 2019 god. i projekcijama za 2020 god. 2021 god. od 15.02.2019. god. na poziciji proračunskog korisnika Dječji vrtić – kapitalni projekti : rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića rezervirana su sredstva iz izvora općih prihoda i primitaka Grada Otočca u iznosu od 1.684.975,00 kn.

Uvidom u Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i priložene troškovnike za natječaj od 07.05.2019. god. utvrđuje se da je Stručno povjerenstvo Naručitelja za pregled i ocjenu ponuda odbilo jeftiniju ponudu ponuditelja Sins projekti d.o.o. Zagreb iz razloga neusklađenosti ponude sa dokumentacijom o nabavi tj. jer nisu popunjene sve stavke u troškovniku a iz istog razloga nije odbijena ponuda drugog ponuditelja Brodometalurgija d.o.o. Split koji također nije popunio sve stavke u troškovniku.  

Prema tome, ponuda i ovog ponuditelja nije sukladna dokumentaciji o nabavi, odnosno ista je suprotna odredbama točke 2.7. dokumentacije o nabavi i odredbi čl.291 ZJN, te je naručitelj  temeljem odredbe čl.295 ZJN i točke 8.5. dokumentacije o nabavi morao i ovu ponudu odbiti kao nepravilnu.

Brodometalurgija d.o.o. Split uvodi podugovaratelja za strojarske radove čija vrijednost iznosi 3.623.308,70 kn (bez PDV) što iznosi 32,93 % ukupnih radova a što je protivno ZJN.

Prema čl.224 st.2 ZJN uvođenje podugovaratelja ne smije prijeći 30 % vrijednosti Ugovora.

Kroz kontakte i razgovore sa gospodarskim subjektima ističe se precijenjena ugovorena vrijednost.

Cijena izgrađenosti za 800 m2dogradnje iznosi 2.050,00 EUR/m2dok je za rekonstrukciju postojećeg objekta površine 700 m2projektant predvidio troškove u iznosu od 1.500.000,00 kn (200.000,- EUR).U usporedbi sa cijenama izgrađenih objekata npr. u Zagrebu (sa otkupom zemljišta), i za to područje cijena je previsoka.

Pored otvorenog postupka JN moglo se nakon prvog poništenog natječaja prijeći na postupak pregovaranja sa gospodarskim subjektima. Također i povećanje procijenjene vrijednosti radova kod novih objava JN sigurno bi privuklo više ponuditelja.

Radna skupina na kraju je iznijela zaključak da Gradsko vijeće svu nastalu štetu, kao i onu moguću koja može proizaći, a prouzročenu protuzakonitim, nestručnim, netransparentnim i neodgovornim radnjama analizira i o tome izvijestiti građane Grada Otočca i mjerodavne institucije RH.”

( A. P.)