15 C
Otočac
Subota, 2 prosinca, 2023

Poziv Općine Vrhovine vlasnicima nekretnina s područja Općine

Radi utvrđivanja i naplate porezne obveze Općina je dužna ustrojiti i dalje voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine.

Prikupljanje podataka i izradu Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima za Općinu Vrhovine obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Vrhovine.

Zato Jedinstveni upravni odjel Općine Vrhovine, ovim putem, poziva vlasnike i korisnike nekretnina na području Općine Vrhovine da, u cilju pravilnog ustrojavnaja Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima i utvrđivanja činjenica bitnih za donošenje rješenja o porezu na nekretnine i zaduživanja obveznika plaćanja poreza, najkasnije do 31. listopada 2017. godine dostave podatke o nekretninama i poreznim obveznicima ispunjavanjem i dostavom priloženih obrazaca, posebno za svaku adresu nekretnine odnosno katastarsku česticu.

Svi obrasci su dostupni i na internetskoj stranici www.vrhovine.hr, a mogu se ispunjeni dostaviti osobno predajom Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vrhovine, Senjska 48, putem pošte ili elektroničkim putem na e-mail adresu: referent.komunalno@vrhovine.hr .

http://novisajt.vrhovine.hr/dokumenti/category/126-ostali-dokumenti-2017-god.html?download=971:obrazac-parametara-za-porez-na-nekretninu-_-poslovni-prostor

http://novisajt.vrhovine.hr/dokumenti/category/126-ostali-dokumenti-2017-god.html?download=972:obrazac-parametri-poreza-na-nekretnine_neizgradeno-gradevinsko-zemljiste

http://novisajt.vrhovine.hr/dokumenti/category/126-ostali-dokumenti-2017-god.html?download=973:obrazac-poreza-na-nekretnine-stambeni-prostor

http://novisajt.vrhovine.hr/dokumenti/category/126-ostali-dokumenti-2017-god.html?download=974:poziv-za-dostavu-podataka

Eventualno potrebnu pomoć u popunjavanju obrazaca, dodatne informacije i upute molimo da zatražite putem tel. (053) 775 010, elektronski na email: referent.komunalno@vrhovine.hr
ili osobno u Jedisntvenom urpavnom odjelu kod Službenika-pročelnika gđe Marijane Orešković.

Ukoliko se traženi podaci ne dostave ili ako se oni bitno razlikuju od podataka kojima raspolaže Općina dobivenim od Državne geodetske uprave, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva financija – Porezne uprave, porezna obveza će se utvrditi na osnovi podataka kojima raspolaže Općina s najvišim koeficijentima utvrđenima Zakonom za stanje i dob nekretnine.

(OV)