Srijeda, 24 srpnja, 2024

Pravila o zaštiti osobnih podataka

U slučajevima kada su određeni osobni podaci potrebni za registraciju korisnika na njezinim internet stranicama, isti podaci koji se prikupljaju putem registracije i korištenja stranica su ime i prezime korisnika, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa, te drugi podaci (dob, spol, lozinka i dr. podaci), potrebni za registraciju, rad odnosne stranice i kontakt sa korisnikom stranice.

Podaci dobiveni od korisnika koriste se u dobroj namjeri i nisu namijenjeni trećim stranama te se trećoj strani mogu dostaviti samo uz dozvolu korisnika ili u slučajevima propisanim zakonom. Osobni podaci korisnika mogu se anonimizirati i koristiti u statističke svrhe. Osobni podaci korisnika mogu se koristiti u marketinške svrhe. Ukoliko korisnik ne želi da se njegovi privatni podaci koriste u marketinške svrhe, ovlašten je usprotiviti se prikupljanju i obradi podataka u te svrhe.

Osobni podaci prikupljaju se na dobrovoljnoj osnovi i uz pristanak korisnika stranice. Osobni podaci se prikupljaju i obrađuju za vrijeme dok je korisnik registriran na određenoj stranici i koristi uslugu koja je na stranici postavljena, osim za svrhe marketinga, provjere zadovoljstva uslugom ili ponude novih proizvoda i usluga kada se isti mogu koristiti i nakon toga.

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih osobnih podataka, osim ukoliko se radi o obradi podataka u statističke svrhe.

Portal se obvezuje čuvati privatnost korisnika usluge, osim u slučaju teškog kršenja ovih uvjeta ili nezakonitih aktivnosti korisnika, u kojim slučajevima privatnost korisnika može biti otkrivena sukladno važećim propisima.

Registracijom na internet stranice portala i njihovim korištenjem pristajete na pravila zaštite osobnih podataka. Obzirom da se pravila zaštite osobnih podataka mogu mijenjati, molimo Vas da se s vremena na vrijeme ponovno upoznate sa pravilima zaštite osobnih podataka. U slučaju promjene pravila zaštite osobnih podataka, iste će biti naznačene na internet stranicama. Ukoliko nakon promjene pravila nastavite koristiti usluge koje se na tim stranicama pružaju ili ne provedete postupak deregistracije, smatra se da ste s izmjenama pravila upoznati i suglasni.