Utorak, 21 svibnja, 2024

PŠ Vrhovine traži spremačicu na određeno vrijeme

OSNOVNA ŠKOLA ZRINSKIH I FRANKOPANA OTOČAC raspisala je natječaj za spremač/ica 40 sati tjedno, puno određeno radno vrijeme u PŠ Vrhovine.

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

  1. životopis,
  2. dokaz o državljanstvu (presliku domovnice),
  3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (presliku diplome),
  4. potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,
  5. uvjerenje nadležnog suda  da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci (izvornik).

 

Zadnji dan za prijavu je 24. lipnja 2016. godine.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:Osnovna škola Zrinskih i Frankopana Otočac, Kralja Zvonimira 15,53220 OTOČAC,- za natječaj – uz obaveznu naznaku „Za natječaj – spremač/ica“