Utorak, 21 svibnja, 2024

Raspisan natječaj za ravnatelja Centra za socijalnu skrb Senj

Centar za socijalnu skrb Senj raspisao je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Senj.

Ravnateljem/icom centra za socijalnu skrb može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije,
  • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
  • položen stručni ispit
  • hrvatsko državljanstvo
  • nepostojanje zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Natječaj je raspisan ui Narodnim novinama 69/16 od 27.07.2016. gdje možete pronaći sve detalje a rok za prijavu je 8 dana od objave.